ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Αναλαμβάνουμε μεταφορές κάθε είδους με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση σας στον κατάλληλο χρόνο ... περισσότερα

ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ

Αναλαμβάνουμε την μετακόμιση αντικειμέ- νων και οικοσυσκευών, εταιρειών και δη- μοσίων οργανισμών ... περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ

Εμπιστευτείτε σ' εμάς την εκφόρτωση και αποθήκευση των πολύτιμων εμπορευ- μάτων σας ... περισσότερα
 
 

mail icon

info@met-ka.gr

tel icon

+30 210 5549144

tel icon

+30 210 5320730

fax icon

+30 210 5547892